วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ตั้งคำถามและคำตอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา 5 ข้อ

1.บิดาคอมพิวเตอร์คนแรกคือใคร
1. Charles Babbage
2. Joseph Marie Jaoquard
3. Blaise Pascal
4. Chitinsee

2.ยุคของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค
1. 6 ยุค
2. 2 ยุค
3. 3 ยุค
4. 4 ยุค

3.ยุคไหนของคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสูญญากาศและดรัมแม่เเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ
1. ยุคที่ 1
2.ยุคที่ 2
3.ยุคที่ 3
4. ยุคที่ 4

4. คอมพิวเตอร์มีวิวัฒพัฒนาการมาจากอะไร
1.กระดานคำนวณ
2.ลูกคิด
3.กระดานคำนวณและลูกคิด
4.กังหันน้ำ

5.ใครที่ได้ชื่อเป็นบิดาคอมพิวเตอร์คนที่2
1.Jonh Von Necmann
2.Joseph
3.Chriles
4.Howord

เฉลย
1.1
2.4
3.1
4.3
5.1

ไม่มีความคิดเห็น: