วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำถามเกี่ยวกับประวัติgoogle

1.ใครคือผู้ก่อตั้งgoogleขึ้นมาเป็นครั้งแรก
1.Larry Page
2.Sergey Brin
3.BackRub
4.Larry Page and Sergey Brin

2.เมื่อ google ถือกำเนิดขึ้นมีอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดคือ
1.Dot com
2.Dot Gone Google.com
3.Search Engine
4. Indexing

3.เมื่อ Google.com เริ่มให้บริการ Search Engine นั้นในชั้นแรกมีผู้ใช้บริการวันละประมาณกี่คน
1.50,000 คน
2. 25,000 คน
3.10,000 คน
4. 20,000 คน

4.Google.com ในปี ๒๕๓๘ โดยในชั้นแรกใช้ชื่อว่าอะไร
1. Back Rub
2.Google
3. webpage
4.Dot Com

5.Larry Page และ Sergey Brin เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใด
1. Stanford University
2.Menlo Park
3.Search Engines
4.Adwords Qualified Individual

เฉลย
1.4
2.1
3.3
4.1
5.1

ไม่มีความคิดเห็น: